Beint í efni

Skilmálar

Petmark ehf – Völuteig 6 – 270 Mosfellsbæ – 6605140660 – Vsk.nr 117660 

Vöruskil 

Ef skila á vöru vegna galla eða mistaka í afhendingu skal koma athugasemdum til skila til starfsmanna Petmark innan 48 klst frá móttöku vörunnar.
Hafi vara skemmst í meðhöndlun þriðja aðila (t.d. flutningsaðila) þarf móttakandi að gera athugasemd við flutningsaðila við afhendingu. 

Óski viðskiptavinur eftir að skila vöru þarf varan að vera í sölu hjá Petmark ehf, í söluhæfu ástandi (umbúðir órofnar og heilar) og án verðmerkinga og að lágmarki 3 mánuðir í fyrningardagsetningu sé slík til staðar. 

Stefnur 

Samfélagsleg ábyrgð 

Petmark ehf leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð. Lögð er áhersla á að þekkja þau neikvæðu áhrif sem starfsemi félagsins getur haft á umhverfi og að finna leiðir til þess að lágmarka þau áhrif. Mikil áhersla er lögð á að bjóða viðskiptavinum umhverfisvænni kosti í vöruvali ásamt því að þrýsta á erlenda birga að auka úrval umhverfisvænni kosta.
Sorpflokkun og endurvinnsla er áhersluatriði á öllum sviðum rekstrarins og starfsfólk tekur virkan þátt í því starfi.
Engin matarsóun – Stór hluti af starfsemi Petmark felst í deifingu matvæla hvort sem er fyrir menn eða dýr. Starfsmenn og stjórn leggja mikla áherslu á að lágmarka og helst útiloka matarsóun í starfseminni. Ekki verður hjá því komist að hluti vara verði óhæfur til sölu (vegna dagsetninga eða ónýtra umbúða) en eru þær vörur þá seldar á afslætti til viðskiptavina eða gefnar til góðgerðamála. Meðal þeirra góðgerðarfélaga sem Petmark hefur unnið með eru Dýrahjálp, Villikettir, Villikanínur, Samhjálp og fleiri. 

Mannauðsstefna 

Petmark leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar þegar kemur að mannauðsmálum. Lögð er áhersla á að velja starfsmenn í störf út frá gildum félagsins ásamt sérstökum mannauðsgildum: Ástríðu – Frumkvæði – Liðsheild – Áreiðanleika. Fjölbreytt samsetning starfsfólks þegar kemur að kyni, menntun, reynslu og aldri er mikilvæg félaginu. 

Lögð er áhersla á að vinnuumhverfi og menning stuðli að góðri heilsu starfsfólks og að umgengni sé ávallt til fyrirmyndar. Starfsfólk er er ein liðsheild sem leysir verkefni dagsins með jákvæðni í fyrirrúmi. Allt starfsfólk fer að reglum um öryggi og tilkynnir frávik sem gætu skapað slysahættu. 

Gæðastefna 

Markmið stefnunnar er að tryggja að starfsemi félagsins sé í samræmi við lög og reglur, gildi, stefnu og markmið félagsins. Allir starfsmenn bera ábyrgð á að framfylgja gæðastefnu félagsins. 

Petmark leggur áherslu á að mæla og standast væntingar viðskiptavina til virðisaukandi þjónustu. Féalgið leggur áherslu á að mæla og tryggja ánægju starfsfólks ásamt því að að öll vinnubrögð séu skipulögð og öguð til þess að tryggja gæði til viðskiptavina. 

Petmark setur sér markmið og mælikvarða þegar kemur að gæðum þjónustu og vara og bregst hratt við hvers kyns frávikum. 

Persónuverndarstefna 

Petmark hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika og öryggi persónuupplýsinga. Nær stefnan til persónuupplýsinga er varðar viðskiptavini og birgja sem og aðra einstaklinga sem félagið er í samskiptum við. Petmark leitast við að fylgja að fullu lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018).  

Í flestum tilfellum eru viðskiptavinir Petmark lögaðilar en kunna þó einnig að vera einstaklingar. Helstu upplýsingar sem safnað er eru t.d. samskiptaupplýsingar og samskiptasga, kennitala og kaupsaga. Auk framangreindra upplýsinga kunnum við einnig að safna og vinna aðrar upplýsingar látnar í té sem nauðsynlegar eru vegna starfsemi félagsins.  

Í öryggisskyni er notast við rafræna vöktun (myndavélaeftirlit) í húsnæði okkar. Upplýsingar sem safnast með rafrænni vöktun eru ekki geymdar lengur en í 90 daga. 

Petmark getur breytt persónuverndarstefnu sinni og er þá uppfærð útgáfa birt hér.